Teenused

Teenustasud

Müük:

  • müügitehingute teenustasu on 1 - 3% objekti lõplikust müügihinnast;
  • suurte ja eriliste objektide puhul on teenustasu kokkuleppel;
  • arendusprojektiga tegelemise teenustasu suurus on kokkuleppel.

Üür:

  • üüritehingute teenustasu on ühele lepingupoolele 50% ühe kuu üürist.