Teenused

Haldusteenus korteriühistule

Haldusteenus tagab Teie korterelamu haldus- ja hoolduskorralduse.
Halduri tööülesannete hulka kuulub:

 • korteriühistu juhatuse ja üldkoosoleku ettevalmistamine;
 • koosolekuteadete koostamine ja osalejatele edastamine;
 • koosolekutel osalemine;
 • koosolekutete protokollimine, protokollide vormistamine ja allkirjade kogumine;
 • koosolekutel vastu võetud otsuste elluviimine;
 • majandustegevuse aastakava / eelarve ettevalmistamine;
 • lepingute ettevalmistamine;
 • lepingute täitmise järelevalve;
 • lepingute registri pidamine;
 • lepingute muudatuste ettevalmistamine ja vormistamine, allkirjade kogumine;
 • juhatuse liikmete muudatuste vormistamise korraldamine vastavas registris;
 • korteriühistu liikmete registri pidamine;
 • revisjonikomisjonile või audiitorile vajalike dokumentide ettevalmistamine ja edastamine;
 • võlglastele meeldetuletuskirjade koostamine ja edastamine;
 • kohtuhagi esitamise korral vajalike dokumentide ettevalmistamine ja edastamine;
 • ärihoonete või üüripindadega eluhoonete puhul omaniku ja kasutajate vaheliste küsimuste lahendamine;
 • finantsaruannete koostamine ja esitamine tellijale;
 • majandustegevuse aastaaruande koostamine ja esitamine tellijale;
 • näitude kogumine ja esitamine teenuse osutajatele;
 • eelmise perioodi tulemuste analüüs ja esitamine tellijale;
 • makseteatiste / arvete koostamine ja esitamine.