Teenused

Maakleriteenus

 • Korterite ja majade ostu- müügi vahendamine
 • Elamispindade üüritehingute vahendamine
 • Äripindade ostu-, müügi- ja üüritehingute vahendamine
 • Maatükkide ja kinnistute ostu- müügi vahendamine
 • Tegelemine arendusprojektidega
 • Tellija osaline või täielik esindamine volituse alusel
 • Kliendi nõustamine kõigis tehinguga seotud küsimustes

Maakleriteenus sisaldab:

 • kliendi soovide ja võimaluste väljaselgitamist, maaklerilepingu sõlmimist;
 • turuinformatsiooni kogumist, ostu-, müügi- ja üüripakkumiste ning tehinguinformatsiooni analüüsimist, sisestamist andmebaasidesse ja võrdlemist;
 • objekti kohta informatsiooni kogumist ning kitsenduste ja piirangute täpsusatamist;
 • kliendile turusituatsiooni ja sellest tulenevate võimaluste ning tingimuste selgitamist, hinnasoovituse tegemist;
 • objekti müügitegevuse planeerimist, reklaammaterjalide koostamist ja esitlemist asjakohastes reklaamikanalites;
 • kliendi teavitamist maaklerilepingu täitmise käigust;
 • läbirääkimiste korraldamist, kliendi esindamist ja nõustamist;
 • tehinguks vajalike dokumentide ettevalmistamist, lepingu sõlmimise korraldamist ja lepingupooltega kooskõlastamist;
 • üleandmise- vastuvõtmise akti koostamist.