Teenused

Arendajale

Pakume arendajale professionaalset müügikorralduse teenust. Professionaalse ja tõsise suhtumisega kinnisavaraspetsialisti huvi on olla projektiga seotud alates krundi ostmisest. Mida varem alustatakse koostööd, seda paremad eeldused on müügiks.

Arendajale pakutav teenus sisaldab:

  • informatsiooni turusituatsioonist;
  • müügistrateegiate väljatöötamist;
  • vajadusel kodulehe tegemist arendusprojekti tutvustamiseks;
  • klientidele soodusintressi pakkumiseks krediidiasutustega kokkuleppe sõlmimist;
  • objekti tutvustamist ostjale ja abi laenude taotlemisel;
  • kliendipäevade organiseerimist;
  • eellepingute ettevalmistamist ja sõlmimist;
  • notariaalse müügilepingu sõlmimiseks aja broneerimist ja vajalike dokumentide ettevalmistamist;
  • üleandmise-vastuvõtmise akti vormistamist.