Teenused

Korterelamute rekonstrueerimise tehniline konsultant

Tehniline konsultant nõustab toetuse saajat projekteerimis- ja ehitustööde eelarvete koostamisel, projekteerimise ja ehitamise hangete läbiviimisel, ajagraafikute koostamisel jm vajalike protsesside läbiviimisel.

Tehnilise konsultandi põhiülesanne on nõustada ühistut tehnilistes küsimustes ennekõike enne rekonstueerimise algust, kuid seda ka hilisemas protsessis.

https://kredex.ee/et/teenused/elamistingimuste-parandamiseks