Teenused

Halduspakkumuse küsimine

Tellija kontaktandmed  
Ees- ja perekonnanimi: *
e-mail: *
Telefon:
Objekti andmed  
Aadress: *
Kasutamise otstarve:  
elamu
ärihoone
muu
Juhtimisvorm:  
korteriühistu
elamuühistu
muu
Korruste arv:
Trepikodade arv:
Korterite arv:
Hoone üldpind (m²):
Eluruumide pind (m²):
Äri- ja büroopindasid:  
arv:
pind (m²)
Muid ruume:  
arv:
pind (m²)
Territoorium (m²):
...millest pinnad kattega (m²)
...millest haljastusega osa (m²)
Esmane kasutuselevõtu aasta:
Praegune haldusmudel:  
haldusleping
hooldusleping
valitseja
Teostatud remondid:  
katus (aastal)
fassaad (aastal)
trepikäigud (aastal)
vee- ja kanalisatsioonisüsteem (aastal)
küttesüsteem (aastal)
elektrisüsteem (aastal)
ventilatsioonisüsteem (aastal)
liftid (aastal)
Soovitud teenused:  
haldamise ülevõtmine Loe täpsemalt >
tehnohoolduse korraldamine Loe täpsemalt >
heakorratööde korraldamine Loe täpsemalt >
ehitus- ja remonditööde korraldamine Loe täpsemalt >
info liikumise korraldamine Loe täpsemalt >
tarbimisteenuste korraldamine Loe täpsemalt >
tugiteenuste korraldamine Loe täpsemalt >
lisateenuste korraldamine Loe täpsemalt >
Lisainfo: