Teenused

Projektijuhtimine

Projektijuhtimise teenuse sisuks on kinnisvaraprojektide teenindamine ideest lahenduseni.
Teenus algab sobiliku krundi leidmisest, projektide koostamine ja ehituse korraldamine, müügikorraldus ning lõpeb kasumi saamisega. Parima tulemuse annab kompleksne lähenemine tervele projektile.

Kinnisvaraprojektide arendus ja juhtimine

  • Varade soetamisel ostusoovituse andmine
  • Detailplaneeringute läbiviimise protsessi koordineerimine
  • Katastriüksuste moodustamise ja kinnistaminse korraldamine
  • Tellija esindamine maakorralduslikes küsimustes
  • Projekteerija ja ehitaja leidmiseks vähempakkumiste korraldamine ja lepingute sõlmimine
  • Ehitamiseks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine
  • Tehnovõrkude ja teede projekteerimise ja ehitamise koordineerimine
  • Ehitusaegse järelvalve ja ehitise vastuvõtmise korraldamine
  • Müügitehingute korraldamine

Projektijuhtimise teenuse maksumus kujuneb vastavalt kliendi poolt seatud ülesande keerukusele ning väljendub üldjuhul protsendina projekteerimis- ja ehitustööde maksumusest.