Teenused

Sisekliima parameetrite mõõtmine

CO2 kontsentratsiooni mõõtmine

  • mõõteseadme rent nädalaks - 20 EUR

Tänapäeval veedab enamik inimesi suure osa ajast mitmesugustes ruumides. Siseõhus on aga mitme saasteaine kontsentratsioon palju suurem kui väliskeskkonnas. Elu- ja töökeskkonna ruumiõhu saasteallikaid on mitmeid - süsihappegaas (CO2), veeaur, higi ja muud lõhnad, tubakasuits, toiduvalmistamise- ja sisustusmaterjalide lõhnad, hallitus, tolm. Eriti tundlikud on saastatuse suhtes lapsed, vanurid ning allergiat ja teisi kroonilisi haigusi põdevad inimesed, kuid haigestuda võivad ka täiesti terved inimesed.
Kõige märgatavam ja sagedasem õhusaaste on ruumis viibijate endi väljahingatav süsihappegaas, mille sisaldus üle normi muudab inimese laisaks ja väsinuks, kuid pideva kokkupuute korral võivad tekkida peavalu, peapööritus ja iiveldus. Selle tõttu käsitletaksegi seda peamise õhu kvaliteedi näitajana.
Kõige parem on siseõhu kvaliteeti mõõta maksimaalse püsiva koormuse ajal - elamus magamistoas öö jooksul; koolis ja lasteaias tundide ajal; büroos tööpäeva jooksul. Õhukvaliteedi osas on tähtsad tegurid ka õhuniiskus ja temperatuur.

 
Elamu (ruumide) sisekliimat mõjutavate tegurite normväärtused

(EVS-EN 15251:2007)


inimese kohta
Soojusliku mugavuse klass* Ruumiõhu
temperatuur
°C
Õhu
liikumiskiirus
kuni m/s
Vajalik õhuvahetus
    Suvel Talvel Suvel Talvel l/s
(inim)
l/s (m² põrand)
10,0 A 24,5±0,5 22,0±1,0 0,18 0,15 10 1,0
10,0 B 24,5±1,5 22,0±2,0 0,22 0,18 7 0,7
10,0 C 24,5±2,5 22,0±3,0 0,25 0,21 5 0,5

* Ruumi soojuslikku mugavust iseloomustatakse soojusliku mugavuse indeksiga, mis iseloomustab keha soojuslikku tasakaalu.


Süsihappegaasi lubatud kontsentratsioon siseõhus.

Soojusliku mugavuse klass Ühik
  mg / m³ ppm
A < 1800 < 1000
B < 2250 < 1250
C < 2700 < 1500